จะทำธุรกิจเสริมความงาม มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

จะทำธุรกิจเสริมความงาม มีองค์ประกอบอะไรบ้าง