ป้ายกำกับ: จุดด้อย

วิธีช่วยให้เห็นความงามและคุณค่าตัวเอง

วิธีช่วยให้เห็นความงามและคุณค่าตัวเอง

แต่ละคนย่อมมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่อง การที่คนเราให้ความสำคัญกับความงามที่เป็นค่านิยมสมัยใหม่มากเกินไป จึงทำให้มองข้ามคุณค่าในความเป็นตัวเองไป

ในบทความนี้ จึงรวบรวมวิธีที่ช่วยให้ทุกท่านเห็นความงามและคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น ดังนี้

สำรวจว่าตัวเองมีข้อด้อย-ข้อดีอะไรบ้าง

เมื่อส่องกระจก เราจะเห็นจุดที่ชอบและไม่ชอบของตัวเอง เช่น ดวงตาเล็กเกินไป จมูกโตเกินไป ปากหนาเกินไป ฯลฯ การยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวตนของเราที่มีมาแต่กำเนิด จะทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงและอยู่กับความเป็นจริงได้มากขึ้น

เมื่อเห็นจุดด้อยแล้ว ให้มองที่จุดเด่นหรือข้อดีของตัวเอง เช่น เราเป็นคนยิ้มเก่ง ทำให้ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาพูดคุยด้วย หากเรามองหาจุดเด่นในตัวเองและชื่นชมกับมันได้ ก็จะทำให้มองข้ามความสมบูรณ์แบบได้มากขึ้น

พัฒนาจุดเด่นที่มีให้ดีขึ้น

หากเราส่งเสริมให้จุดเด่นที่มีชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ ก็จะยิ่งทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้น ดังตัวอย่างที่กล่าวไปว่า หากเราเป็นคนยิ้มเก่ง เราก็นำสามารถนำความเป็นตัวเองด้านนี้มาใช้ในการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์หรือการประสานงาน เพราะจะมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจหรือได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างสูง

และยิ่งหากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและฝึกฝนด้านภาษา ก็มีโอกาสที่จะนำความสามารถนี้ไปประกอบอาชีพที่ก้าวหน้าได้มาก เช่น เป็นล่าม เป็นมัคคุเทศก์ หรือเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เก่งได้ (ปัจจุบันมีอาชีพมากมายที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความงามของรูปร่างหน้าตา)

มองคนที่ลำบากมากกว่า

การมองและเห็นใจคนที่มีความลำบากมากกว่าเรา จะช่วยให้ลดความสนใจคำวิจารณ์รูปร่างหน้าตาจากคนอื่นได้มากขึ้น จะทำให้เราและมองข้ามการตำหนิของผู้อื่นได้มากขึ้น และควรให้ความสำคัญกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เช่น การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน การแบ่งปันประสบการณ์ทั้งด้านดนตรี กีฬา ที่แต่ละคนถนัด ฯลฯ จะช่วยให้ลดการใส่ใจที่รูปลักษณ์ภายนอกได้

ทำบันทึกเรื่องราวแต่ละวัน

ควรมีสมุดบันทึกเล่มเล็ก ๆ เพื่อบันทึกประสบการณ์และคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์จากผู้อื่น เพื่อพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้น หากทำเป็นประจำจะทำให้เติบโตในหน้าที่การงานและเป็นที่รักของคนรอบข้างยิ่งขึ้น

ความงามของแต่ละบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ การส่งเสริมจุดดีและนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจะช่วยลดความท้อแท้เสียใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น และทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นในทุก ๆ วันได้

ช่วยให้เห็นความงามและคุณค่าตัวเอง